Friday, October 16, 2015

Spoken short forms - အတိုေကာက္အသံုး အဂၤလိပ္စကားေျပာပံု

ဒီေန႔တင္ျပေပးမွာကေတာ့ အဂၤလိပ္စကားေျပာရာတြင္ အသံုးမ်ားတဲ့ Spoken short forms ကိုနည္းနည္း တင္ျပေပးပါမယ့္။ ဒီအသံုးအႏႈန္းေတြကို ေန႔စဥ္သံုးအဂၤလိပ္စကားေျပာေတြမွာ အၿမဲတမ္းေတြ႔ရွိႏိုင္သလို အဂၤလိပ္သီခ်င္းေတြမွာလည္း ေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္ဇာတ္ကားတို႔မွာဆိုရင္ အမ်ားႀကီးေတြ႔ရပါတယ္။ မိတ္ေဆြတို႔အတြက္ အက်ဳိးရွိမယ္လို႔ယံုၾကည္ပါတယ္။ ဘယ္လိုအသံုးအႏႈန္းေတြလဲဆိုတာ ေလ့လာၾကည့္လိုက္ၾကရေအာင္။

gonna – going to - သြားေတာ့မလို႔။ သြားမလို႔။ သြားမယ္။ (be going to - အသံုးျပဳပံုအေသးစိပ္ေလ့လာရန္အတြက္ ဤေနရာတြင္ေလ့လာပါ)
I’m gonna watch a DVD.

wanna – want to  - သြားခ်င္သည္။ စားခ်င္သည္။
Do you wanna watch too?

whatcha – what are you -
Whatcha doing?  ခင္ဗ်ားဘာလုပ္ေနလဲ။

dunno - don’t know - မသိဘူး။
I dunno. ငါမသိဘူး။

gotta – got to (or got a)
I’ve gotta go now. - သြားရေတာ့မယ္။

hafta – have to
Do you hafta go already?

gimme – give me - ငါ့ကိုေပးပါ။
Gimme a call tomorrow. - မနက္ဖန္ဖုန္းခၚေနာ္။

lemme – let me - သိပါရေစ။ ခြင့္ျပဳသည္။
Lemme know what you think. မင္းစဥ္းစားေတြးေတာေနတာကို သိပါရေစလား။

kinda – kind of  - သနားၾကင္နာတတ္ေသာ၊ ႏွစ္သက္ဖြယ္ရာေကာင္းေသာ။
She’s kinda nice. သူမဟာ အလြန္ခ်စ္စရာေကာင္းတယ္။

အထူးသတိထားဖို႔က အထက္ပါ Spoken short forms ကို အသိမိတ္ေဆြအခ်င္းခ်င္းသာအသံုးမ်ားၿပီး အလုပ္အင္တာဗ်ဴးတို႔ စာစီစာကံုးအေရးသားတို႔တြင္ မသံုးသင့္ပါဘူး။

Ref: BBC Learning English

အားလံုးကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

____အေကာင္ေခ် (ေက်ာက္ရိုး)
 http://kyaukroevillage.blogspot.com/

Reading Series: Short Stories - The Lion And The Mouse

Reading Story  က႑အတြက္ ဒီေန႔ ပံုျပင္ဖတ္စရာတစ္ပုဒ္ကိုတင္ေပးပါမယ္။ ျမန္မာပရိသတ္ေတြ မူလတန္းကတည္းသင္လာခဲ့ရတဲ့ ပံုျပင္ေလးပဲျဖစ္တယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒီပံုျပင္ေလးဟာ ျမန္မာပရိသတ္ၾကားတြင္သာမက ကမၻာ့အႏွံ႔က ျပည္သူေတြၾကားတြင္ ေရပန္းစားတဲ့ ပံုျပင္ေလးပဲျဖစ္တယ္။ အဲဒါကေတာ့ Aesop (အီဇြတ္) ပံုျပင္ပါပဲ။ ပံုျပင္ရဲ့အမည္ကေတာ့ ျမန္မာေတြသိတဲ့ 'ေက်းဇူးသိတတ္ေသာ ၾကြက္ငယ္" The Lion And The Mouse (ျခေသၤ့ႏွင့္ ၾကြက္) ပံုျပင္ပဲျဖစ္တယ္။The Lion And The Mouse
by Aesop

A Lion lay asleep in the forest, his great head resting on his paws. A timid little Mouse came upon him unexpectedly, and in her fright and haste to get away, ran across the Lion's nose. Roused from his nap, the Lion laid his huge paw angrily on the tiny creature to kill her.

"Spare me!" begged the poor Mouse. "Please let me go and some day I will surely repay you."

The Lion was much amused to think that a Mouse could ever help him. But he was generous and finally let the Mouse go.

Some days later, while stalking his prey in the forest, the Lion was caught in the toils of a hunter's net. Unable to free himself, he filled the forest with his angry roaring. The Mouse knew the voice and quickly found the Lion struggling in the net. Running to one of the great ropes that bound him, she gnawed it until it parted, and soon the Lion was free.

"You laughed when I said I would repay you," said the Mouse. "Now you see that even a Mouse can help a Lion."

Moral
A kindness is never wasted.


Vocabulary 


 • lay asleep - အိပ္စက္အနားယူေနသည္။
 • in the forest - ေတာအုပ္တြင္၊ ေတာထဲတြင္။
 • great - ႀကီးမားေသာ။
 • resting (rest, resting, rested, rested)  - တစ္ခုခုကိုတင္ထားေသာ။
 • on his paws - သူ႔၏လက္ေပၚတြင္။
 • his great head resting on his paws - လက္တြင္ ေခါင္းတင္လ်က္။
 • timid - ေၾကာက္တတ္ေသာ။ ရွက္တတ္ေသာ။ တြန့္ဆုတ္တတ္ေသာ။
 • unexpectedly - မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ။
 • came upon him - သူ႔(ျခေသၤ့)ကိုယ္ေပၚသို႔တက္လာခဲ့သည္။
 • haste - ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္၊ ျမန္ဆန္မႈ။
 • fright - ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း။
 • to get away - ထြက္ေျပးဖို႔။
 • ran across the Lion's nose - ျခေသၤ့ႏွာေခါင္းက ျဖတ္ေျပးသည္။
 • nap - ခဏေလး အိပ္စက္ျခင္း၊ သည္။
 • roused from his nap  - ခဏေလးအိပ္စက္ျခင္းမွႏိုးထလာသည္။
 • tiny - အလြန္ေသးေကြးေသာ။ ေသးငယ္ေသာ။ အနည္းငယ္ေသာ။
 • laid his huge paw - လက္တင္လိုက္သည္။ 
 • begged - ေတာင္းပန္ခဲ့သည္။
 • Spare me! - ကၽြန္ေတာ္ကို ခြင့္လႊတ္ပါဗ်။ ကၽြန္ေတာ္ကိုမသတ္ပါနဲ႔ေနာ္။ 
 • Please let me go - ေက်းဇူးျပဳ၍သြားခြင့္ျပဳပါ။
 • repay you - ျပန္ကူညီမွာပါ။
 • was much amused - ေတာ္ေတာ္ရယ္လိုက္မိတယ္။ 
 • generous - သေဘာထားျကီးေသာ။
 • finally let the Mouse go - ေနာက္ဆံုးေတာ့ ၾကြက္ကိုသြားခြင့္ျပဳလိုက္တယ္။
 • Some days later - ရက္ေတြၾကာၿပီးေနာက္မွာ။
 • while stalking his prey - သားေကာင္ကိုဖမ္းဖို႔လုပ္ေနစဥ္တြင္
 • the Lion was caught in the toils of a hunter's net - မုဆိုးေထာင္ထားေသာ ပိုက္တြင္ၿငိသည္။
 •  Unable to free - မလြတ္ႏိုင္။ လြတ္ေျမာက္ဖို႔မတတ္ႏိုင္။
 • he filled the forest with his angry roaring - ျခေသၤ့၏ေဒါသသံတို႔ျဖင့္ တေတာလံုးျမည္ဟီးသြားခဲ့ေလသည္။
 • knew the voice - အသံကိုသိလိုက္သည္။
 • quickly - လွ်င္ျပန္စြာ။ 
 • found the Lion struggling in the net - ပိုက္ကြန္ထဲတြင္ ရုန္းကန္ေနေသာ ျခေသၤ့ကိုေတြ႔လိုက္သည္။
 • one of the great ropes that bound him - ႀကိဳးေခ်ာင္းႀကီးမ်ားထဲမွ ျခေသၤ့ႀကီးအား ခ်ည္ေႏွာင္ထားေသာ ႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္း။
 • gnawed - ကိုက္ျဖတ္ခဲ့သည္။
 • parted - တစစီကြဲသြားခဲ့သည္။
 • soon - မၾကာခင္။
 • the Lion was free - ျခေသၤ့လြတ္သြားခဲ့ေလသည္။
 • You laughed when I said I would repay you - ျခေသၤ့မင္းကို ငါ့ေက်းဇူးျပန္ဆပ္ပါမယ့္လို႔ေျပာခဲ့တုန္းက ျခေသၤ့မင္းရယ္ခဲ့တယ္ေလ။
 • Now you see that even a Mouse can help a Lion - အခုေတာ့ ၾကြက္ကေလးတစ္ေကာင္ကေတာင္မွ ျခေသၤ့မင္းကို ကူညီႏိုင္တယ္ဆိုတာ သင္ေတြ႔ျမင္လိုက္ရၿပီပဲ။
 • A kindness is never wasted - သနားၾကင္နာျခင္းဟာ ဘယ္ေတာ့မွ အခ်ည္းအႏွီးမျဖစ္ပါဘူး။
ပံုျပင္ဖတ္ရင္း ဗဟုသုတလည္းရ အဂၤလိပ္စာလည္း တိုးတက္ႏိုင္ၾကပါေစ။
အားလံုးကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

____အေကာင္ေခ် (ေက်ာက္ရိုး)
 http://kyaukroevillage.blogspot.com/

Tuesday, October 13, 2015

Although, even though, despite, in spite of - အသံုးအႏႈန္းမ်ား

although,  even though, despite, in spite of - အသံုးအႏႈန္းမ်ား

although,  even though, despite, in spite of - " ေသာ္လည္း။ ေသာ္ျငားလည္း။ သို႔ေသာ္လည္း " ဟုအဓိပၸါယ္အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ ဒါေပမယ့္ အသံုးျပဳနည္းကေတာ့ လံုးဝကိုမတူပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ although ႏွင့္ even though တို႔ဟာ စကားဆက္ (Conjunction) ျဖစ္ျဖစ္တယ္။ အတိအက်ေျပာရရင္ေတာ့ Subordinating Conjunction  ဟုေခၚတယ္။ despite ႏွင့္ in spite of တို႔ကေတာ့ ဝိဘတ္ (preposition)  ျဖစ္လို႔ပါပဲ။ သဒၵါနည္းအရ Conjunction နဲ႔ Phrase တုိ႔ အသံုးျပဳပံု အသံုးျပဳနည္း လံုးဝကိုျခားနားလွပါတယ္။

although,  even though တို႔ျဖင့္ေရးသားထားေသာ ဝါက်တို႔ကို Complex Sentence (ခက္ခဲရႈပ္ေထြးေသာဝါက်) ဟုေခၚတယ္။ Clause အမ်ဳိးအစားအေနျဖင့္ဆိုရင္ေတာ့ Adverbial Clause (ႀကိယာဝိေသသနဝါက်) အမ်ဳိးအစားျဖစ္ၿပီး၊ ႀကိယာဝိေသသနဝါက်အမ်ဳိးအစားတို႔တြင္ Adverbial Clause of Concession/ Contrast အမ်ဳိးအစားျဖစ္၏။

despite, in spite of တို႔ျဖင့္ေျပာင္းလဲေရးသားလိုက္ပါ Simple Sentence (ရိုးရိုးဝါက်) ျဖစ္သြားတယ္။ ေဖာ္မ်ဴလာကိုေလ့လာၾကည့္ၾကရေအာင္။

Though/ Even though + Sentence (S+V+ O.....) , Sentence (S+V+O...)
Despite / In spite of + V-ing / Noun....., Sentence (S+V+O...)

Sentence (S+V+O...) though/ even though + Sentence (S+V+ O.....)
Sentence (S+V+O...)  despite / in spite of + V-ing / Noun.....

အထူးမွတ္သားဖို႔က
Conjunction ရဲ့ေနာက္က Sentence အၿမဲလိုက္တယ္ (Conjunction+ Sentence (S+V+O..) ။ Preposition ရဲ့ေနာက္မွာေတာ့ Noun ပုဒ္ သို႔မဟုတ္ V-ing သာလိုက္တယ္ (Preposition + Noun/ V-ing...)။ although,  even though, despite, in spite of တို႔ကို ဝါက်ရဲ့အစတြင္ေရးသားေသာအခါ အလယ္တြင္ေကာ္မာ Comma (,) ထည့္ေပးရၿပီး၊ ၄င္းတို႔အား ေနာက္တြင္ထားက ေကာ္မာ Comma (,) ထည့္ရန္မလိုအပ္ေပ။

ဥပမာ။ ။

Even though he's a millionaire, he lives in a very small flat. (Complex Sentence)
>> Despite / in spite of being a millionaire, he lives in a very small flat. (Simple Sentence)
သူသည္ သန္းၾကြယ္သူေဌးတစ္ဦးျဖစ္ေသာ္လည္း တိုက္ခန္းေသးေသးေလးတစ္ခန္းမွာေနတယ္။

He lives in a very small flat even though he's a millionaire.
>> He lives in a very small flat despite / in spite of being a millionaire.
သူသည္ သန္းၾကြယ္သူေဌးတစ္ဦးျဖစ္ေသာ္လည္း တိုက္ခန္းေသးေသးေလးတစ္ခန္းမွာေနတယ္။

Although / even though he's much older than the others, he won the race.
>> Despite / in spite of being much older than the others, he won the race.
သူသည္ အျခားသူမ်ားထက္ အသက္အရြယ္ႀကီးေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ၿပိဳင္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့တယ္။

He won the race although / even though he's much older than the others.
>> He won the race despite / in spite of being much older than the others.
သူသည္ အျခားသူမ်ားထက္ အသက္အရြယ္ႀကီးေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ၿပိဳင္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့တယ္။

Even though / although it rained a lot, I enjoyed the holiday.
>> Despite / in spite of the rain, I enjoyed the holiday.
မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းေနခဲ့ေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ အားလပ္ရက္မွာ ေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ပါတယ္။

Even though / although they have a lot of money, they're still not happy.
>> Despite / in spite of their money, they're still not happy.
သူတို႔ဟာ ပိုက္ဆံတစ္ပံုႀကီးရွိၾကေပမယ့္ (ခုထိ)မေပ်ာ္ရႊင္ၾကပါဘူး။

Even though/ though it was the heavy traffic (the trafic was heavy), we got there on time.
>> Despite/ In spite of the heavy traffic, we got there on time. Or
>> In spite of / despite the traffic being heavy, we got there on time.
မီးပြဳိင့္ေတြ တအားပိတ္ေနခဲ့ေပမယ့္ ငါတို႔ အခ်ိန္ကိုက္ေရာက္ခဲ့တယ္။

မွတ္ခ်က္။  ။ 

Though/ Even Though + S+ V+ Adj တို႔ျဖင့္ေရးသားေသာအခါ Despite/ In spite of +being+ Adj ပံုစံအတိုင္းေရးသားႏိုင္သကဲ့သို႔ Adj ကို Noun ေျပာင္းၿပီး Despite/ In spite of + Noun ပံုစံျဖင့္လည္း ေရးသားႏိုင္သည္။ ေအာက္ပါ ဝါက်တို႔ေလ့လာၾကည့္ပါ။

Adjective ကို Noun သို႔ေျပာင္းပံု (အဘိဓာန္ကိုရွာၾကည့္ဖို႔တိုက္တြန္းပါတယ္)
rich (adj) >> richness (N)
poor (adj) >> poverty (N)
young (adj) >> youth (N)
healthy (adj) >> health (N)
clever (adj) >> cleverness (N)

Though/ Even though he is rich, he is not conceited.
>> Despite/ In spite of richness, he is not conceited. Or
>> Despite/ In spite of being rich, he is not conceited.
ခ်မ္းသာေပမယ့္ သူက မာနမႀကီးဘူး။

He is not conceited even though/ though he is rich.
>> He is not conceited despite/ in spite of richness. Or
>> He is not conceited despite/ in spite of being rich.
ခ်မ္းသာေပမယ့္ သူက မာနမႀကီးဘူး။

Though/ Even though San San is a teacher, she is not conceited.
>> Despite/ In spite of a teacher, San San is not conceited. Or
>> Despite/ In spite of being a teacher, San San is not conceited.
ဆရာမတစ္ေယာက္ျဖစ္ေပမယ့္ စန္းစမ္းဟာ မာနမႀကီးဘူး။

She is not kind to the patients though/ even though she is a nurse.
She is not kind to the patients despite/ in spite of being a nurse.
She is not kind to the patients despite/ in spite of a nurse.
သူမဟာ သူနာျပဳဆရာမတစ္ေယာက္ျဖစ္ေသာ္လည္း လူနာေတြကို ၾကင္နာမႈမရွိဘူး။


အထူးမွတ္ခ်က္။  ။ 
In spite of the fact that  သို႔မဟုတ္ despite the fact that တို႔ျဖင့္ေရးသားလိုက ၄င္းတို႔ေနာက္က Sentence သာလိုက္ရသည္ (In spite of / despite the fact that + S+V+0.....) ။ Complex Sentence ျဖစ္၏။

In spite of / despite the fact that he is much older than the others, he won the race.
>>> In spite of / despite being much older than the others, he won the race.
သူသည္ အျခားသူမ်ားထက္ အသက္အရြယ္ႀကီးေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ၿပိဳင္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့တယ္။


အားလံုးကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

____အေကာင္ေခ် (ေက်ာက္ရိုး)

 http://kyaukroevillage.blogspot.com/

Reading Series: Story Reading

Story One (Elementary Stories for Reproduction)

L.A. Hill ေရးသားၿပီး ေအာက္စဖို႔ကထုတ္ေဝတဲ့ Elementary Stories for Reproduction စာအုပ္ကေန ပထမဆံုးဝတၳဳတိုေလးကို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္စာကိုစတင္ေလ့လာသူေတြအတြက္ ေတာ္ေတာ္ေလးကို အဆင္ေျပပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္းတို႔လည္း ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါတယ္။


It was two weeks before Christmas, and Mrs Smith was very busy. She bought a lot of Christmas cards to send to her friends and to her husband's friends, and put them on the
table in the living-room. Then, when her husband came home from work, she said to him,

'Here are the Christmas cards for our friends, and here are some stamps, a pen and
our book of addresses. Will you please write the cards while I am cooking the dinner?'

Mr Smith did not say anything, but walked out of the living-room and went to his study. Mrs Smith was very angry with him, but did not say anything either.

Then a minute later he came back with a box full of Christmas cards. All of them had addresses and stamps on them.

'These are from last year,' he said. 'I forgot to post them.'


Vocabulary


 • two weeks before Christmas - ခရစၥမတ္မတိုင္မီ ၂ ပတ္က
 • very busy - အလြန္အလုပ္ရႈပ္ေသာ
 • a lot of Christmas cards - ခရစၥမတ္ကတ္ အမ်ားႀကီး
 • bought (buy, buying, bought, bought) - ဝယ္ခဲ့သည္
 • put them on the table - ခရစၥမတ္ကတ္ အမ်ားကို စားပြဲခံုေပၚတြင္တင္ထားခဲ့သည္။
 • came home from work - အလုပ္မွအိမ္ျပန္လာခဲ့သည္
 • stamps - တံဆိပ္ေခါင္းမ်ား
 • our book of addresses - ငါတို႔ရဲ့ လိပ္စာစာအုပ္ (လိပ္စာေတြကိုမွတ္ထားသည့္စာအုပ္)
 • in the living-room - ဧည့္ခန္းတြင္
 • while I am cooking the dinner - ကၽြန္မ ညေနစာခ်က္ေနစဥ္တြင္
 • walked out of the living-room - ဧည့္ခန္းကေနထြက္သြားခဲ့တယ္
 • was very angry with him - သူ႔ကို (သူ႔ေယာက်္ားကို) အလြန္စိတ္ဆိုးသည္
 • did not say anything - ဘာမွမေျပာခဲ့ဘူး
 • did not say anything either - (သူမ)လည္းပဲ ဘာမွမေျပာခဲ့
 • a minute later - ၁ မိနစ္ေလာက္ၾကာၿပီးေနာက္
 • came back with a box full of Christmas cards - ခရစၥမတ္ကတ္အျပည့္ထည့္ထားတဲ့ ေသတၱာတစ္လံုးနဲ႔ ျပန္ေရာက္လာတယ္
 • All of them had addresses and stamps on them - တံဆိပ္ေခါင္းေတြေရာ လိပ္စာပါ အကုန္ပါၿပီးသား။ 
 • forgot to post them - ပို႔ဖို႔ကိုေမ့သြားခဲ့တယ္။ 


Exercise 

When was Mrs Smith very busy ?

What did she do ?

Why did she buy the cards ?

Where did she put them ?

What did she say to her husband ?

What did Mr Smith say ?

What did he do ?

How did Mrs Smith feel ?

What did she say ?

What did Mr Smith do a minute later ?

What did he say ?

Ref: Elementary Stories for Reproduction (1) by L.A. Hill

အားလံုးကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
____အေကာင္ေခ် (ေက်ာက္ရိုး)
 http://kyaukroevillage.blogspot.com/

Sunday, October 11, 2015

I wish..... .... ျဖစ္ခ်င္စမ္းပါဘိ။ ျဖစ္ရင္ေကာင္းမွာဘဲ။ သြားခ်င္စမ္းပါဘိ။သြားရင္ေကာင္းမွာဘဲ။

"မျဖစ္ခဲ့တာကို စဥ္းစားျခင္း၊ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမရွိတာကိုေတြးေတာျခင္း" စသည္တို႔ကိုေရးသားေျပာဆို လိုေသာအခါတြင္  "I wish..... .... ျဖစ္ခ်င္စမ္းပါဘိ။ ျဖစ္ရင္ေကာင္းမွာဘဲ။ သြားခ်င္စမ္းပါဘိ။သြားရင္ေကာင္းမွာဘဲ။" ___  I wish+ S+ Past tense....... ___ Pattern ျဖင့္ေရးသားေျပာဆိုရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ လူတစ္ေယာက္က တပတ္မွာ ၅ ရက္အလုပ္လုပ္ရတယ္ဆိုပါစို႔။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီ ၅ ရက္အလုပ္လုပ္ရတာကို အဲဒီလူက ၿငီးေငြ႔ၿပီးေတာ့ "ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ဗ်ာ တပတ္မွာ ၃ ရက္သာ အလုပ္လုပ္ခ်င္စမ္းပါဘိ" (တပတ္မွာ ၃ ရက္သာအလုပ္ဆင္းရရင္ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းမွာလဲ)။
I work five days a week.
ကၽြန္ေတာ္ဟာ တပတ္မွာ ၅ ရက္အလုပ္လုပ္ရတယ္။ (ယခုလက္ရွိ အလုပ္ဆင္းေနရသည့္ ရက္အေရအတြက္)
အဲဒါကို "ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ဗ်ာ တပတ္မွာ ၃ ရက္သာ အလုပ္လုပ္ခ်င္စမ္းပါဘိ (တပတ္မွာ ၃ ရက္သာအလုပ္ဆင္းရရင္ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းမွာလဲ)" ဟု အေတြးပံုစံျဖင့္ေရးသားေျပာဆိုမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ___  I wish+ S+ Past tense....... ___ျဖင့္ေရးသားရတယ္။

ဥပမာ။ ။

ပစၥဳပၸန္ကာလအတြက္

 >>I work five days a week. 
ကၽြန္ေတာ္ တပတ္မွာ ၅ ရက္အလုပ္လုပ္တယ္။
I wish I worked only three days a week.
ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ဗ်ာ တပတ္သံုးရက္သာ အလုပ္လုပ္ခ်င္တာ။ (တစ္ပတ္ ၃ ရက္သာ အလုပ္လုပ္ခ်င္းစမ္းပါဘိ။ တစ္ပတ္မွာ သံုးရက္သာ အလုပ္လုပ္ရရင္ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းမွာလဲ။)

>> You are not here. 
မင္းက ဒီမွာမရွိဘူး။
I wish you were here.
မင္းကို ဒီမွာရွိေနေစခ်င္းလိုက္ပါဘိ။

>> I am not near you.
ငါဟာ မင္းအနားမွာမရွိဘူး။
I wish I were near you.
မင္းအနားမွာပဲရွိခ်င္စမ္းပါဘိ။


အတိတ္ကာလအတြက္
အတိတ္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အတြက္ ေနာင္တရေသာအခါ --

>> I worked five days a week last year.
လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္က ကၽြန္ေတာ္ဟာ တစ္ပတ္မွာ ၅ ရက္အလုပ္လုပ္ခဲ့တယ္။
I wish I had worked only three days a week last year.
ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က တစ္ပတ္မွာ သံုးရက္သာ အလုပ္လုပ္ခဲ့ရင္သိပ္ေကာင္းမွာပဲ။

>> I did not study English last year.
ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က ကၽြန္ေတာ္ အဂၤလိပ္စာမသင္ခဲ့ဘူး။
I wish I had studied English last year.
ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က အဂၤလိပ္စာကိုသာေလ့လာခဲ့ရင္ သိပ္ေကာင္းမွာပဲ။


အထူးမွတ္ထားဖို႔ကေတာ့  
____လက္ရွိပစၥဳပၸန္ မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ "အလုပ္တစ္ခုကို လုပ္ေနတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ခ်စ္သူနဲ႔ေဝးေနတယ္။ အိမ္ႏွင့္ေဝးေနတယ္"  အဲဒီအလုပ္ကို မလုပ္ခ်င္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ လုပ္ေနရတယ္။ ခ်စ္သူနဲ႔မေဝးခ်င္ဘူး ဒါေပမယ့္ ေဝးေနရတယ္။ အိမ္နဲ႔မေဝးခ်င္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေဝးေနရတယ္။ အဲဒီလိုအေျခမ်ဳိးမွာ ပစၥဳပၸန္ကာလအတြက္ ေပးထားတဲ့ပံုစံျဖင့္ေရးသားေျပာဆိုရပါတယ္။
____အတိတ္ကာမွာ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္ ေနာင္တရသည့္အခါတြင္ "ခ်စ္သူနဲ႔ေဝးေနခဲ့တယ္။ အလုပ္ကိုလုပ္ေနခဲ့တယ္။ အိမ္ႏွင့္ေဝးေနခဲ့တယ္" အဲဒါကို ျပန္လည္၍ တမ္းတေျပာဆိုေသာအခါတြင္ အတိတ္ကာလအတြက္ ေပးထားေသာ ပံုစံုျဖင့္ေရးသားေျပာဆိုရတယ္။အားလံုးကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
 ____အေကာင္ေခ် (ေက်ာက္ရိုး)
 http://kyaukroevillage.blogspot.com/

There is .... / There are .... အသံုးအႏႈန္းမ်ား

အဂၤလိပ္စာေလ့လာရာတြင္ There is .... /  There are .... အသံုးအႏႈန္းမ်ား ဆိုတာ အလယ္တန္းအထက္တန္း ေက်ာင္းသူ/သားတို႔ကိုသာမက တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကိုပါ ဒုကၡႀကီးႀကီးေပးေလ့ရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ There is .... /  There are .... ျဖင့္ေရးသားတဲ့အတခါ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား မွားတတ္ၾကတယ္။
ဒီေန႔ေတာ့ There is .... /  There are .... အသံုးအႏႈန္းမ်ား နဲ႔ပတ္သက္၍ အလြယ္ကူဆံုးနည္းကို ေလ့လာၾကာရေအာင္။ ကိုင္...ဘယ္လိုသံုးၾကမလဲ။

There is .... /  There are .... ကိုသံုးမယ္ဆိုရင္ ေအာက္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ေၾကညက္ေအာင္ ေလ့လာက်က္မွတ္ထားဖို႔တိုက္တြန္းပါတယ္။

 There is .... /  There are .... ကို အသံုးရသည့္ေနရာ

There is .... /  There are .... ကို
(၁)Article (အာတီကယ္ - နာမ္ညႊန္းစကားလံုး) "a, an" ပါေသာ ကတၱားပုဒ္မ်ား (a boy, a book, an apple, etc.)
(၂) Some, all, any, no စသည့္ ပမာဏျပ နာမဝိေသသနပါေသာ ကတၱားမ်ား (all students, no one, etc.)
(၃) Two, three, many, a few စသည့္ သခ်ၤာျပနာမဝိေသသနပါေသာ ကတၱားမ်ား (three books, many apples, etc.)
(၄) Countable Plural Noun ကတၱားမ်ား ( books, students, girls, etc.)
(၅) Uncountable Singular Noun ကတၱားမ်ား (milk, sand, gold, etc.)
(၆) ယူနစ္တစ္ခုရဲ့အစိပ္အပိုင္းမ်ား
(၇) Some, anyone, no one, something, anything, nothing စသည့္မတိက်၊ မေသခ်ာေသာ လူ/ အရာဝတၳဳတို႔ရွိျခင္း တို႔ကို There is .... /  There are .... အသံုးအႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ေရးသားေျပာဆိုရေလသည္။

-- Countable Nouns ႏွင့္ Uncountable Nouns တို႔ကို ဤေနရာတြင္ ေလ့လာပါ။
-- Singular Nouns ႏွင့္ Plural Nouns တို႔ကို ဤေနရာတြင္ ေလ့လာပါ။
-- Adjective အမ်ဳိးအစားမ်ားကို ဤေနရာတြင္ေလ့လာပါ။
-- Articles အေၾကာင္းကို ဤေနရာတြင္ ေလ့လာပါ။

ဥပမာ။ ။
(a) There is a girl in the class room.
စာသင္ခန္းထဲတြင္ ေကာင္းမေလးတစ္ေယာက္ရွိတယ္။
(b) A girl is in the class room.

(a) There will be some girls in the class.
သင္တန္းထဲမွာ ေကာင္းမေလးအခ်ဳိ႕ရွိၾကလိမ့္မည္။
(b) Some girls will be in the class.

(a) There were boys in the room.
ေကာင္းေလးေတြ အခန္းထဲတြင္ရွိၾကတယ္။
(b) Boys were in the room.

(a) There will be milk in the bottle.
ပုလင္းထဲမွာႏို႔ရွိမွာပါ။
(b) Milk will be in the bottle.

(a) There are 60 seconds in a minute.
တစ္မိနစ္တြင္ စကၠန္႔ေျခာက္ဆယ္ရွိတယ္။
(b) 60 seconds are in a minute.

(a) There are 24 hours in a day.
တစ္ရက္မွာ ၂၄ နာရီရွိတယ္။
(b) 24 hours are in a day.

(a) There is nobody in the office.
ရံုးခန္းထဲမွာ ဘယ္သူမွမရွိဘူး။
(b) Nobody is in the office.

(a) There are seven days in a week.
တစ္ပတ္မွာ ၇ ရက္ရွိတယ္။
(b) Seven days are in a week.

မွတ္ခ်က္။ ။ 
အထက္ပါ ဥပမာဝါက်အသီးသီးရွိ (a) ႏွင့္ (b) တို႔တြင္ (b) ဝါက်ပံုစံလည္း သဒၵါ (Grammar) နည္းအရ လံုးဝမွန္ကန္၏။ သို႔ေသာ္လည္း Usage မရွိ။ ထိုေၾကာင့္ (a) ပံုစံ There is..../ There are... ျဖင့္သာေရးသား ေျပာဆိုပါေလ။ 
________________________

 There is .... /  There are .... ကို အသံုးမျပဳရသည့္ေနရာ 

There is .... /  There are .... ကို
(၁) the, this, that, these, those  ပါေသာ ကတၱားမ်ား
(၂) I, we, you, you, he, she, it, they နာမ္စား ကတၱားမ်ား
(၃) my, our, your, his, her, theirs, its တို႔ျဖင့္တြဲထားေသာ (my book, his sisters, etc.) ကတၱားမ်ား တို႔ျဖင့္ လံုးဝ (လံုးဝ) မသံုးရ။

ဥပမာ။  
ေအာက္ပါကဲ့သို႔မေရးရပါ။

There am I in the class room.
ကၽြန္ေတာ္ စာသင္ခန္းထဲမွာရွိတယ္။

There are the books on the table.
စာမ်ားဟာ စားပြဲေပၚတြင္ရွိၾကတယ္။

There is your sister in the office.
မင္းရဲ့ညီမေလးဟာ ရံုးခန္းထဲမွာရွိတယ္။


အထက္ပါဝါက်တို႔အား ေအာက္ပါကဲ့သို႔ေရးသားရေလသည္။

I am in the class.
ကၽြန္ေတာ္ စာသင္ခန္းထဲမွာရွိတယ္။

The books are on the table.
စာမ်ားဟာ စားပြဲေပၚတြင္ရွိၾကတယ္။

Your sister is in the office.
မင္းရဲ့ညီမေလးဟာ ရံုးခန္းထဲမွာရွိတယ္။

မွတ္ခ်က္။  ။ There will be.... ဟုသံုးေသာ္လည္း There shall be .... ဟုမသံုးရ။ 
There is....../ There are....../ There was..../ There were...../ There will be..... စသည္ျဖင့္ မိမိေရး ေျပာခ်င္ေသာကာလကိုၾကည့္၍ ေရးသားပါေလ။ 

အားလံုးကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
 ____အေကာင္ေခ် (ေက်ာက္ရိုး)
 http://kyaukroevillage.blogspot.com/

Follow by Email

ဖုန္းနဲ႔အလြယ္တကူဖတ္ဖို႔>> Download APK

Categories