Sunday, October 18, 2015

Reading Series: Story Reading: The Lark And Her Young Ones - ဘီလံုးငွက္မႏွင့္ သားသမီးမ်ား


An illustration for the story The Lark And Her Young Ones by the author Aesop

Reading Series အတြက္ ကမၻာ့ေက်ာ္ အီဇြတ္ပံုျပင္ေလးတစ္ပုဒ္ကို ထပ္မံၿပီး တင္ျပေပးပါမယ္။ ပံုျပင္အမည္ကေတာ့ The Lark And Her Young Ones - ဘီလံုးငွက္မႏွင့္ သားသမီးမ်ား - ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္စာ အေရးအသားေတြႏွင့္ အသံုးအႏႈန္းေတြလည္း ရိုးရိုးေလးပါပဲ။ စကားလံုးမ်ားႏွင့္ စကားစုမ်ားအကုန္ နီပါးကိုလည္း တတ္ႏိုင္သမွ် ဘာသာျပန္၍ ထည့္ေပးထားပါတယ္။ အဆင္ေျပလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။


The Lark And Her Young Ones
by Aesop

A Lark made her nest in a field of young wheat. As the days passed, the wheat stalks grew tall and the young birds, too, grew in strength. Then one day, when the ripe golden grain waved in the breeze, the Farmer and his son came into the field.

"This wheat is now ready for reaping," said the Farmer. "We must call in our neighbors and friends to help us harvest it."

The young Larks in their nest close by were much frightened, for they knew they would be in great danger if they did not leave the nest before the reapers came. When the Mother Lark returned with food for them, they told her what they had heard.

"Do not be frightened, children," said the Mother Lark. "If the Farmer said he would call in his neighbors and friends to help him do his work, this wheat will not be reaped for a while yet."

A few days later, the wheat was so ripe, that when the wind shook the stalks, a hail of wheat grains came rustling down on the young Larks' heads.

"If this wheat is not harvested at once," said the Farmer, "we shall lose half the crop. We cannot wait any longer for help from our friends. Tomorrow we must set to work, ourselves."

When the young Larks told their mother what they had heard that day, she said:

"Then we must be off at once. When a man decides to do his own work and not depend on any one else, then you may be sure there will be no more delay."

There was much fluttering and trying out of wings that afternoon, and at sunrise next day, when the Farmer and his son cut down the grain, they found an empty nest.

Self-help is the best help.

Vocabulary

 • Lark - ဘီလံုးငွက္။
 • in a field of young wheat - ဂ်ဳံပင္စိုက္ခင္းတြင္။
 • As the days passed - ရက္ေတြၾကာလာၿပီးေနာက္/ ေသာခါ။
 • the wheat stalks  - ဂ်ဳံပင္ရိုးတံမ်ား။ ဂ်ဳံပင္မ်ား။
 • grew tall  - ျမင့္လာခဲ့သည္။
 • grew in strength - ခြန္အားေတြျပည့္လာသည္။ 
 • breeze - ေလေျပေလညွင္း
 • when the ripe golden grain waved in the breeze - ေလထဲမွာ ေရႊေရာင္လႊမ္းၿပီးမွည့္ေနၿပီျဖစ္တဲ့ ဂ်ဳံေစ့ေတြေဝွ႔ယမ္းေနေသာအခါတြင္။
 • came into the field - ေလကြင္းသို႔လာခဲ့သည္။ 
 • be ready for reaping - ရိတ္သိမ္းဖို႔အဆင္သင့္ျဖစ္ၿပီ။
 • call in - အကူအညီေတာင္းသည္။
 • neighbors - အိမ္နီးခ်င္းမ်ား။
 • harvest - ရိတ္သိမ္းသည္။ (စပါး၊ သီးႏွံစသည္တို႔ကို)
 • the young Larks in their nest close by - အနီးအနားရွိ အသိုက္ထဲမွာ ဘီလံုးငွက္ေပါက္ကေလးမ်ား။
 • were much frightened - အလြန္ေၾကာက္ရြံ႕သြားခဲ့ၾကသည္။
 • for they knew they would be in great danger - ႀကီးစြာေသာဒုကၡႀကံဳေတြ႔ရေတာ့မယ္ဆိုတာကို သိေသာေၾကာင့္။
 • if they did not leave the nest  - အသိုက္မွမထြက္သြားလွ်င္။
 • before the reapers came - ဂ်ဳံရိတ္သိမ္းမယ့္သူမ်ားမလာမီ။
 • for them - ဘီလံုးငွက္ေပါက္ကေလးမ်ားအတြက္။
 • returned with food - အစာေရစာတို႔ျဖင့္ျပန္လာခဲ့သည္။
 • they told her what they had heard - ဘီလံုးငွက္ေပါက္စကေလးမ်ားက သူတို႔ၾကားလိုက္သည့္အေၾကာင္းစံုကို သူတုိ႔မခင္အားေျပာၾကားခဲ့ၾကေလ၏။
 • "Do not be frightened, children," said the Mother Lark. - မေၾကာက္ၾကပါနဲ႔သားတို႔ သမီးတို႔ေရဟု မိခင္ဘီလံုးငွက္ကေျပာ၏။
 • to help him do his work - သူ႔(လယ္သမား)အလုပ္ကိုကူညီဖို႔ရန္။
 • If the Farmer said he would call in his neighbors and friends - လယ္သမားက သူရဲ့အိမ္နီးနားခ်င္းမိတ္ေဆြတို႔အား အကူအညီေတာ္ဖို႔ ေျပာရင္။
 • wheat - ဂ်ဳံ။
 • not be reaped for a while yet - ေလာေလာစဥ္ေတာ့မမွည့္ေသးဘူး။
 • A few days later - ရက္ေတြအနည္းငယ္ၾကာၿပီးေနာက္မွာေတာ့။
 • so ripe - ေတာ္ေတာ္မွည့္လာၿပီျဖစ္ေသာ။
 • when the wind shook the stalks - ဂ်ဳံပင္တို႔ကို ေလတိုက္ေသာအခါ။
 • a hail of wheat grains - ဂ်ဳံေစ့မ်ား။
 • came rustling down on the young Larks' heads - ဘီလံုးငွက္ေလးမ်ားေခါင္းေပၚသို႔ညြတ္က်လာသည္။
 • "If this wheat is not harvested at once," - ဒီဂ်ဳံေတြကို ခ်က္ခ်င္းမရိတ္သိမ္းရင္ေတာ့။
 • crop - ေကာက္ပဲသီးႏွံ။
 • we shall lose half the crop - ဒီသီးႏွံေတြတစ္ဝက္ဆံုးရႈံးလိမ့္မယ္။
 • cannot wait any longer for help from our friends - သူငယ္ခ်င္းေတြရဲ့အကူအညီကို မေစာင့္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။
 • we must set to work, ourselves - မနက္ဖန္ ငါတို႔ကိုယ္တိုင္အလုပ္စရမယ္။
 • we must be off at once - ငါ့တို႔ခ်က္ခ်င္းေျပာင္းေရႊ႕ၾကရေတာ့မယ္။
 • When a man decides to do his own work and not depend on any one else - တစ္ပါးသူကို အားမကိုးပဲ လူတစ္ေယာက္က သူ႔အလုပ္ကို (သူကိုယ္တိုင္)လုပ္ဖို႔ဆံုးျဖတ္ေသာခါ။ 
 • may be sure  - ေသခ်ာမယ္။ ေသခ်ာတယ္။
 • there will be no more delay - အခ်ိန္ေဆြးမေနေတာ့ဘူး။
 • flutter - ေတာင္ပံခတ္သည္။ တဖ်ပ္ဖ်ပ္ပ်ံသည္။ 
 • wings - ေတာင္ပံမ်ား။
 • at sunrise next day - ေနာက္ေန႔ေနထြက္ခ်ိန္တြင္။
 • cut down the grain - ဂ်ဳံရိတ္ခဲ့သည္။
 • found an empty nest - ငွက္သိုက္အခြံကိုေတြ႔ခဲ့သည္။
 • Self-help is the best help. - မိမိကိုယ္ကို ကူညီျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးကူညီျခင္းျဖစ္၏။


ပံုျပင္ဖတ္ရင္း ဗဟုသုတလည္းရ အဂၤလိပ္စာလည္း တိုးတက္ႏိုင္ၾကပါေစ။

အားလံုးကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
____အေကာင္ေခ် (ေက်ာက္ရိုး)
 http://kyaukroevillage.blogspot.com/

0 မွတ္ခ်က္မ်ား:

Post a Comment

Follow by Email

ဖုန္းနဲ႔အလြယ္တကူဖတ္ဖို႔>> Download APK

Categories